Direct antwoord op al je vragen!
Heb je vragen over je zorgverzekering of wil je een wijziging doorgeven? Laat het ons weten via het contactformulier aan de linkerkant.

Je kunt ons ook telefonisch bereiken via 0900 - 369 3333 dat op het polisblad vermeld wordt.

Wil je een declaratie indienen? Op de pagina Downloads onder Klantenservice vind je het declaratieformulier.

Heb je een vraag?

Verstuur je vraag

Bedankt voor je vraag

We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Bereken nu je premie

Disclaimer

Informatie
YouCare.nu heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en is van oordeel dat de informatie een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op de YouCare.nu-website. YouCare.nu kan echter geen garantie geven, dat deze informatie juist en/of volkomen is en/of blijft. YouCare.nu kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen ontstaan door het gebruik of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de YouCare.nu-website. De informatie, die verstrekt wordt, is van algemene aard en bedoeld een ieder te informeren over YouCare.nu en de door haar ontplooide activiteiten. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Functioneren
YouCare.nu garandeert niet de foutloze of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. YouCare.nu is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten of als gevolg van storingen, onderbrekingen of vertraging in het verstrekken van informatie door YouCare.nu middels deze website of anderszins langs elektronische weg. De YouCare.nu -website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Hyperlinks
YouCare.nu aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Aevitae behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Virussen
YouCare.nu garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzende hyperlinks, die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Alle rechten zijn voorbehouden

Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de YouCare.nu-website, wordt u geacht van bovenstaande te hebben kennisgenomen.